img_head
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Survey Kepuasan Masyarakat

Telah dibaca : 134 Kali

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

  1. LAPORAN SKM TAHUN 2018.
  2. LAPORAN SKM SEMESTER 1 TAHUN 2019.
  3. LAPORAN SKM SEMESTER 2 TAHUN 2019.