img_head
HAK POKOK DALAM PERSIDANGAN

Hak Pokok dalam Persidangan

Telah dibaca : 534 Kali

HAK POKOK DALAM PROSES PERSIDANGAN

1. Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik)

2. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian (Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis)

3. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan